HBO 21+ Toelatingsonderzoek

Je wilt een opleiding volgen aan het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO), je hebt hiervoor de nodige kwaliteiten, maar je voldoet alleen niet of niet helemaal aan de vooropleidingseisen. Met dit toelatingsonderzoek krijg je een advies over de haalbaarheid van de door jou gekozen opleiding.

Let op! Het HBO-toelatingsonderzoek is geldig voor de volgende HBO-instellingen: Codarts Rotterdam, Willem de Koning, Hogeschool St. Joost (verschillende studierichtingen), Hogeschool ArtEZ, Hogeschool Leiden (cluster Educatie, Management en Bestuur, Techniek, Zorg en de opleidingen MWD, SPH en TP), Hogeschool Avans (Sociale Studies, Integrale Veiligheid, MER, HRM en Bedrijfskunde 's Hertogenbosch, Technische opleidingen (informatica, technische informatica, technische bedrijfskunde, mechatronica, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, business IT & management, industrial engineering and management), HZ University of Applied Sciences , Capabel Hogeschool (zowel 21+ toets voor de HBO bachelor-opleiding, als een assessment voor toelating tot de HBO premaster), Conservatorium Maastricht.

Resultaat

Het advies geeft aan of de verstandelijke capaciteiten (aanleg en ontwikkelbaarheid) toereikend zijn om een studie op HBO niveau te kunnen volgen binnen de vereiste termijnen. Bij het advies zijn je persoonlijke specifieke eigenschappen en kwaliteiten, zoals bijv. creatieve aanleg, buiten beschouwing gelaten.

Voor wie bestemd

Dit onderzoek is bestemd voor aankomende studenten die een HBO-opleiding willen gaan volgen, maar die niet over een diploma beschikken (HAVO of MBO niveau 4) op grond waarvan je direct met de opleiding kunnen starten en die bij de start van de opleiding 21 jaar oud zijn. Dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor de betreffende opleiding.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij een onafhankelijk advies geven over de haalbaarheid van de betreffende opleiding. Het besluit over toelating wordt altijd door de opleiding genomen.

Informeer vooraf hoe besluitvorming tot stand komt en of de gewenste opleiding specifieke eisen stelt.

Houdt er rekening mee dat bepaalde opleidingen van een HBO (i.v.m. decentrale selectie en/of numerus fixus) voor een bepaalde datum het rapport wil hebben. De datum staat in de informatiebrief van de opleiding.

LEES MEER

This information in English: click here 

Meer informatie   Aanmelden