Nieuwe test leerstrategieën in ontwikkeling

In samenwerking met Pieternel Dijkstra, schrijver van het boek "Effectiever leren met leerstrategieën" en Boom Testuitgevers werkt Aob Compaz aan een nieuwe test. De test brengt leerstrategieën van leerlingen in beeld. De test gaat "NVEL" (Nederlandse Vragenlijst Effectieve Leerstrategieën) heten en zal in de loop van schooljaar 2015-2016 uitgebracht worden. 

De test zal in onze online testbibliotheek TalentCompaz beschikbaar komen. 

Voor de verdere ontwikkeling van deze test zijn we op zoek naar scholen, die willen meewerken aan normeringsonderzoek. Mocht u daaraan willen deelnemen, dan graag een mailtje aan gjanssen@aob-compaz.nl 

Voor méér informatie over de test en de theorie over leerstrategieën: klik hier.