Ontwikkeladvies 45 +

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt tot 1 juli 2020 subsidie beschikbaar voor loopbaanbegeleiding van 45+-ers in bepaalde beroepensectoren. Loopbaanadviseurs van Calder Werkt! kunnen deze ontwikkeladviezen uitvoeren. Meer informatie: https://www.calderwerkt.nl. Per 1-1-2019 is deze mogelijkheid opengesteld voor ALLE WERKENDEN van 45 of ouder. 

 

Per 1-1-2019 is deze mogelijkheid openge

Sinds 1-1-2019 

Sind 

Sinds