VSB-MBO screeningsonderzoek schoolbeleving

In klas 1 van het MBO wordt VSB-MBO gebruikt om op tijd te weten voor welke studenten extra begeleiding nodig is. Voor de volletijdsopleidingen (BOL) is de periode rond de herfstvakantie ideaal, voor de deeltijdopleidingen (BBL) rondom de voorjaarsvakantie. 

Met managementrapportages kan de afdelingsleider- of directeur snel zien welke probleemklassen er zijn en hoeveel van welke ondersteuning nodig is. 

Een voorbeeld van een managementrapport

 

Voorbeelduitslag

 

Méér informatie over de VSB-MBO