Perspectiefonderzoek brugklas

In uw brugklas zitten volgend schooljaar leerlingen van wie u bepaalde achtergrondinformatie mist. Zij hebben vanwege de Coronacrisis in groep 8 immers geen eindtoets kunnen doen. Aob Compaz vult die leemte met het Perspectiefonderzoek. Dit onderzoek biedt het beste zicht op mogelijk schoolsucces, motivatie, studie-instelling en eventuele leerproblemen van uw leerlingen. Perspectiefonderzoek voor de toekomst van uw leerling.

Het Perspectiefonderzoek bestaat uit twee gevalideerde testen: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) voor een onderbouwd advies over het best passende onderwijsniveau voor voortgezet onderwijs van uw leerling. Geldergroep SchoolbelevingsVragenlijst (GSV) voor een helder beeld van de beleving en de waardering van uw leerling over belangrijke aspecten als motivatie, gedrag, beleving, activiteit en spanningsgevoeligheid. 

Meer informatie: klik hier

Meer informatie   Aanmelden