HBO 21+ Toelatingsonderzoek

Je wilt een opleiding volgen aan het Hoger BeroepsOnderwijs (HBO), je hebt hiervoor de nodige kwaliteiten, maar je voldoet alleen niet of niet helemaal aan de vooropleidingseisen. Met dit toelatingsonderzoek krijg je een advies over de haalbaarheid van de door jou gekozen opleiding.

Voor wie bestemd

Dit onderzoek is bestemd voor aankomende studenten die een HBO-opleiding willen gaan volgen, maar die niet over een diploma beschikken (HAVO of MBO niveau 4) op grond waarvan je direct met de opleiding kunnen starten en die bij de start van de opleiding 21 jaar oud zijn. Dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor de betreffende opleiding. Ook HAVO-VWO leerlingen, met een voor de studierichting niet juist of volledig vakkenpakket kunnen zich aanmelden.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij een onafhankelijk advies geven over de haalbaarheid van de betreffende opleiding. Het besluit over toelating wordt altijd door de opleiding genomen.

Informeer vooraf hoe besluitvorming tot stand komt en of de gewenste opleiding specifieke eisen stelt.

Houdt er rekening mee dat bepaalde opleidingen van een HBO (i.v.m. decentrale selectie en/of numerus fixus) voor een bepaalde datum het rapport wil hebben. De datum staat in de informatiebrief van de opleiding.

Let op! Het HBO-toelatingsonderzoek is geldig voor de volgende HBO-instellingen:

Willem de Kooning

 

Hogeschool St. Joost

(verschillende studierichtingen)

Avans Hogeschool

Academie voor Management, Bestuur en Finance (AMBF) (Accountancy, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Finance & Control, HRM en Integrale Veiligheidskunde), Social Work (Avans ’s-Hertogenbosch), Mens en Techniek, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Business Innovation. Opleiding Ondernemerschap en Retail Management. AMBM: Academie voor Marketing en Business Management Breda. AMIB: Academie voor Marketing en International Business. AOMI: Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie. AMF: Academie voor Management & Finance (Accountancy, F&C, HRM en bedrijfskunde, Integrale Veiligheidskunde (IVK) en Finance & Control International (FCI).

Avans Hogeschool Technische Opleidingen

Opleidingen (informatica, technische informatica, mechatronica, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, business IT & Management)

THIM, Hogeschool voor Fysiotherapie

 Opleidingen fysiotherapie

Hogeschool Leiden

Alle opleidingen

Avans Associate Degree

Roosendaal en ’s Hertogenbosch

 ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

ArtEZ (na toelatingsprocedure op doorverwijzing van ArtEZ)

TIO

 

Hogeschool Zeeland University of Applied Siences

 

Capabel Hogeschool

Zowel 21+ voor HBO bachelor als een assessment voor toelating tot de HBO premaster

Conservatorium Maastricht

 

Avans School of International Studies

Finance & Control (International), International Business

Hogeschool Utrecht

Masteropleidingen (zie Master Toelatingsonderzoek)

 

Nederlandse Filmacademie

 

Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (NAVB)

HBO Bachelor Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie (TFB) HBO Bachelor Film en Audiovisuele Media (FAM)

Hierbij wijzen  we erop dat er commerciële partijen zijn die stellen een 21+ oefentest van Aob Compaz aan te bieden teneinde de kans op toelating te vergroten. De informatie die deze partijen zeggen te hebben over het toelatingsonderzoek komt niet overeen met het toelatingsonderzoek dat Aob Compaz verricht.

 Geldigheidsduur en herkansing: 

Het eindrapport heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 jaren. De conclusies hebben alleen betrekking op de vraagstelling van dit onderzoek. Zij kunnen niet zonder meer dienen voor de beantwoording van andere vragen.

Herkansing in het kader van toelating is eerst mogelijk na 6 maanden, vanwege het hertest-effect. Bij vragen of opmerkingen dient men zich te wenden tot de samensteller van dit rapport dan wel de adviseur.

LEES MEER

This information in English: click here 

Meer informatie   Aanmelden