Individueel overgangsonderzoek basis onderwijs / voorgezet

 

Basisscholen of ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen kunnen een "onderzoek overgang bassischool naar voortgezet onderwijs" laten doen. Dit onderzoek kan de leerkracht van groep 8 ondersteunen bij zijn advies aan het voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers kunnen een onafhankelijk advies vragen. De adviseur van Aob Compaz combineert onderzoeksgegevens en brengt een onafhankelijk schoolkeuzeadvies uit.

Kenmerkend voor het onderzoek van Aob Compaz:

  1. Intelligentiede intelligentie wordt gemeten met de WISC V.
  2. Schoolvorderingen: de schoolvorderingen worden gemeten met "TPVO". De TPVO (Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs) bestaat uit de testonderdelen rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
  3. Type leerling: de instelling als leerling (motivatie, huiswerkaanpak, interesse voor school- en schoolvakken) wordt gemeten met de "GSV" (Geldergroep Schoolbelevings Vragenlijst).

Neem voor méér informatie en onze prijzen contact op met: 088-2701230                                                                                                              

Meer informatie