Onderzoek schoolfunctioneren

Dit onderzoek is bedoeld om duidelijk te krijgen wat de oorzaken zijn van tegenvallende schoolresultaten. Als een niet de resulataten haalt op school en niet duidelijk is wat de oorzaak is kan een onderzoek schoolfunctioneren duidelijkheid verschaffen. De resultaten bieden aanknopingspunten voor het begeleidingstraject van de leerling/cursist (handelingsgerichte diagnostiek). Zonodig wordt er doorverwezen naar de (jeugd)hulpverlening.

Het onderzoek start met een intakegesprek waarin nader wordt ingegaan op de vraagstelling en achtergronden. Vervolgens wordt er schriftelijk onderzoek gedaan waarbij onder andere de persoonlijke instelling wordt belicht en daarnaast het psychosociaal functioneren. Ook wordt onderzoek gedaan naar verstandelijke capaciteiten. De ouders/verzorgers wordt gevraagd een vragenformulier in te vullen en indien de school aanvrager is wordt dit ook aan school gevraagd. Binnen twee weken na de testafname vindt de bespreking van de testresultaten plaats. Tevens worden dan de conclusies besproken. Het onderzoek wordt afgerond met een schriftelijke rapportage, waarin ook beknopt adviezen ten aanzien van de verdere begeleiding gevoegd zullen worden. Duur De testafname neemt ongeveer een dag in beslag. De bespreking van de testresultaten en de conclusies duurt ongeveer 1 à 2 uur. De schriftelijke rapportage volgt uiterlijk twee weken na het afrondend gesprek. De doorlooptijd vanaf het intakegesprek tot en met de afronding van het onderzoek is maximaal vier weken. Aanmelding kan via de knop "aanmelden" hieronder. 

Meer informatie   Aanmelden