Passend onderwijs: informatie voor scholen

Voor het meten van de intelligentie gebruiken we de NIO  (Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau).

De schoolvorderingen brengen we in beeld met de TPVO of het drempelonderzoek. Deze tests kunt u eventueel ook op school zelf afnemen. 

De sociaal emotionele ontwikkeling brengen we in kaart met de LMT (Leer Motivatie Test) of de PMT-K (Prestatie Motivatie Test voor kinderen).

Afhankelijk van de eisen van de RVC (Regionale Verwijzings Commissie) en vanaf schooljaar 2015-2016 de eisen van het samenwerkingsverband kunnen aanvullende of andere tests ingezet worden. 

 

Lees meer