Passend onderwijs: informatie voor scholen

Het onderzoek passend onderwijs neemt een schooldag in beslag, ervan uitgaande dat de schoolvorderingentoetsen door Aob Compaz afgenomen worden. Als de school zelf de schoolvorderingentoetsen afneemt, kost het onderzoek een ruim dagdeel. Aob Compaz levert na afloop van de testafname een rapportage met, indien gewenst een RVC-verklaring. De rapportage is getekend door een GZ-psycholoog.  Tenslotte kan afgesproken worden dat de testresultaten op school worden doorgesproken met bijvoorbeeld de zorgcoördinator of de verantwoordelijke voor toelating. 

Bekijk deze video over de NIO: 

 

De NIO wordt uitgegeveneven door uitgeverij Boom: htttp://www.boomuitgeverij.nl