TalentCompaz

TalentCompaz is dé online testbibliotheek die antwoord geeft bij elk keuze- en begeleidingsmoment in de schoolperiode. Een testomgeving om keuze- en zorgvragen objectief en onafhankelijk te beantwoorden. Er zijn tests beschikbaar vanaf groep 8 van de basisschool tot en met klas 6 VWO en alle tussenliggende leerjaren. Ook voor volwassenen met loopbaanvragen kan TalentCompaz ingezet worden. TalentCompaz biedt één testuitgever, een duidelijke kostenstructuur, tests geschikt en genormeerd voor elk leerjaar ter ondersteuning van wat voor een leerling in dat leerjaar belangrijk is. Bovendien kan een leerling jaarlijks binnen één omgeving, die van TalentCompaz, met zijn inlognaam en wachtwoord de voor hem of haar bestemde tests maken. TalentCompaz kan in gebruik genomen worden door onderwijsorganisaties, maar wordt ook gebruikt door ouders, verzorgers, leerlingen en volwassenen met loopbaanvragen.

De volgende soorten tests zijn beschikbaar in TalentCompaz

  • Intelligentie en capaciteiten

  • Schoolvorderingen (taal, rekenen, Engels)

  • Studievaardigheid en leerstijl

  • Interesse en studiekeuze

  • Persoonstype en studiekeuze (eindexamenactie)

  • Kwaliteiten en competenties

  • Leerproblemen, psychische belemmeringen

  • Instelling t.a.v. school en studeren

  • Intake- en toelatingstoetsen

  • Executieve functies en leerstrategieën

Klik HIER voor de ervaringen van Samenwerkingsverband Rivierenland met TalentCompaz en de online NIO