Dyslexie- of dyscalculieonderzoek

Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie.

Aob Compaz handelt bij het onderzoeken van dyslexie volgens het protocol, zoals die vastgesteld door de Stichting Dyslexie Nederland

Er bestaat in Nederland nog geen landelijk erkend protocol voor de erkenning van dyscalculie. Wel wordt er een protocol uitgegeven door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken- en Wiskunde Onderwijs (NVORWO). De psycholoog of orthopedagoog van Aob Compaz werkt volgens deze protocollen, maar belangrijker nog is dat er binnen Aob Compaz landelijke afspraken zijn gemaakt, zodat in elke regio op een eenduidige wijze gewerkt wordt. 

Uit het dyslexie- of dyscalculieonderzoek komt naar voren of er sprake is van dyslexie en/of dyscalculie.

Om dit te kunnen vaststellen doet een orthopedagoog/psycholoog onderzoek naar:

  • de mate van achterstand bij het lezen en/of spellen c.q. rekenen;
  • de hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen, c.q. rekenproblemen;
  • de mogelijke verklaring van de problemen.
  • een handelingsadvies. Hierin staan aanbevelingen voor de begeleiding op school of adviezen voor een behandeltraject. 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan de ouders / verzorgers een uitgebreide vragenlijst aangeboden, via TalentCompaz. 

Het onderzoek bestaat uit een intake, een uitgebreid diagnostisch onderzoek en een nagesprek. Daarna stelt de adviseur een dyslexie- of een dyscalculieverklaring op. Het onderzoek duurt maximaal één dag. De totale doorlooptijd is maximaal vier weken. 

Meer informatie