HBO 21+ Toelatingsonderzoek


Je wilt een opleiding volgen aan het Hoger BeroepsOnderwijs (HBO), maar je voldoet (nog) niet aan de vooropleidingseisen. Met dit Toelatingsonderzoek krijg je een advies over de haalbaarheid van de door jou gekozen opleiding.

 

Voor wie is het HBO-toelatingsonderzoek bestemd?

Dit onderzoek is bestemd voor aankomende studenten die een HBO-opleiding willen gaan volgen, maar die niet over een diploma beschikken (HAVO of MBO niveau 4) op grond waarvan je direct met de opleiding kunnen starten en die bij de start van de opleiding 21 jaar oud zijn. Dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor de betreffende opleiding. Ook HAVO-VWO leerlingen, met een voor de studierichting niet juist of volledig vakkenpakket kunnen zich aanmelden.

Voor welke opleidingen telt dit onderzoek?

klik hieronder op "LEES MEER" voor een overzicht van de opleidingen.

 

Waar bestaat de test uit en hoe kan ik me voorbereiden?

Het HBO-toelatingsonderzoek bestaat uit een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Er worden geen schoolvakken getoetst, je kan er niet voor leren. Je kan oefenvragen vinden door onder deze pagina te klikken op “LEES MEER”

Wat is de geldigheidsduur van het rapport?

Het eindrapport heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar. De conclusies hebben alleen betrekking op de vraagstelling van dit onderzoek. Zij kunnen niet zonder meer dienen voor de beantwoording van andere vragen.

Mag ik herkansen?

Ja, herkansen is mogelijk na 6 maanden, vanwege het hertest-effect. Je moet je dan wel opnieuw aanmelden en het tarief opnieuw betalen.


Werkwijze en duur

Het onderzoek start met een kort intakegesprek waarin je achtergrond en aanleiding voor dit onderzoek worden besproken. Aansluitend vindt een diagnostisch capaciteitenonderzoek plaats. We nemen het onderzoek online af. Je mag het dus vanuit huis maken mits je over een computer of laptop met camera beschikt. Enkele opleidingen van AVANS vinden op kantoor plaats. Dit kan op ons kantoor in Tilburg, Rotterdam of Zwolle.

Vervolgens bespreekt de adviseur de resultaten en de conclusie met jou. Het totale onderzoek neemt ongeveer een dagdeel (4 uur) in beslag. In dat gesprek hoor je dan al of je wel of niet voldoet aan de eis die de opleiding heeft gesteld. De schriftelijke rapportage volgt uiterlijk 3 tot 4 werkdagen na het onderzoek.  De rapportage ontvang je via de mail. Je draagt er zelf zorg voor om de rapportage door te zetten naar de gekozen HBO instelling.

Tarief: € 330,--

 

 

Belangrijk om te weten

  • Informeer vooraf hoe besluitvorming tot stand komt en of de gewenste opleiding specifieke eisen stelt.
  • Houd er rekening mee dat bepaalde opleidingen van een HBO (i.v.m. decentrale selectie en/of numerus fixus) voor een bepaalde datum het rapport wil hebben. De datum staat in de informatiebrief van de opleiding.
  • Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij een onafhankelijk advies geven over de haalbaarheid van de betreffende opleiding. Het besluit over toelating wordt altijd door de opleiding genomen.
  • Er zijn commerciële partijen die stellen een 21+ oefentest van Aob Compaz aan te bieden teneinde de kans op toelating te vergroten. De informatie die deze partijen zeggen te hebben over het toelatingsonderzoek komt niet overeen met het toelatingsonderzoek dat Aob Compaz verricht.

 

LEES MEER

This information in English: click here 

Meer informatie   Aanmelden