HBO 21+ Toelatingsonderzoek - werkwijze en duur

 Werkwijze en duur

Het onderzoek start met een kort intake gesprek waarin je achtergrond en aanleiding voor dit onderzoek worden besproken. Direct aansluitend vindt een diagnostisch capaciteitenonderzoek plaats, in principe op een kantoor van Aob Compaz (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Zwolle). Aob Compaz werkt zoveel mogelijk met online testafnames.

Vervolgens bespreekt de adviseur de resultaten en de conclusie met jou. Het totale onderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag. De schriftelijke rapportage volgt na het gesprek. Uiterlijk 4 weken na de aanmelding is het onderzoek afgerond.

Als tip geven we je mee dat je uitgerust aan de testdag begint en de instructie van de testonderdelen en oefenopgaven zorgvuldig leest, voordat je aan de test begint.

 

Klik HIER voor een aantal voorbeeldopgaven

Klik HIER voor een website om te oefenen