Passend Onderwijs

LWOO en PrO

Met de invoering van Passend Onderwijs en de nieuwe wetgeving rondom de toelating van leerlingen verandert er dit schooljaar veel! Het advies van de leerkracht groep 8 is bindend en scholen voor voortgezet onderwijs mogen geen aanvullende testen meer gebruiken bij de toelating van leerlingen. De Cito wordt later in het schooljaar afgenomen en in veel regio’s zie je dat aanmeldingsdata verlaat zijn. Daardoor komen de procedures voor het testen van leerlingen met leerachterstanden in de knoop. In sommige regio’s zijn de basisscholen minder bereid om groep 8 leerlingen na aanmelding in het voortgezet onderwijs alsnog te laten testen. Dat betekent dat voor het bepalen van LWOO of LWOO-pro een VO-school de keuze heeft om leerlingen vóór de aanmelding te laten testen, of bij de start van het nieuwe schooljaar.

Aob Compaz kan u helpen om op tijd de RVC-dossiers voor te bereiden door ons “onderzoek passend onderwijs”. We kunnen de intelligentie van leerlingen, de sociaal emotionele ontwikkeling en de leerachterstanden in beeld brengen en dat deel van het RVC-dossier in een korte tijd klaar maken (ongeveer een dagdeel testonderzoek en na twee weken het rapport in huis).

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.